Jan
27
Wed
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
Jan 27 @ 6:30 pm – 8:30 pm
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
 • 6:30 PM: Puja Starts
 • 8:30 PM: Theertha Prasadam
Feb
5
Fri
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Feb 5 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Feb
26
Fri
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
Feb 26 @ 6:30 pm – 8:30 pm
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
 • 6:30 PM: Puja Starts
 • 8:30 PM: Theertha Prasadam
Mar
4
Thu
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Mar 4 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Mar
27
Sat
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
Mar 27 @ 6:30 pm – 8:30 pm
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
 • 6:30 PM: Puja Starts
 • 8:30 PM: Theertha Prasadam
Apr
1
Thu
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Apr 1 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Apr
26
Mon
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
Apr 26 @ 6:30 pm – 8:30 pm
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
 • 6:30 PM: Puja Starts
 • 8:30 PM: Theertha Prasadam
Apr
28
Wed
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Apr 28 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

May
25
Tue
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
May 25 @ 6:30 pm – 8:30 pm
Pournami Navaavarana Puja @ SKCC
 • 6:30 PM: Puja Starts
 • 8:30 PM: Theertha Prasadam
May
26
Wed
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
May 26 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam