Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 3 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
5
6
Navaavarana (Pournami) Puja 7:00 pm
Navaavarana (Pournami) Puja @ SKCC
Mar 6 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Temple is open from 7pm to 8pm daily for darshan [give_form id=”129″]          
7
8
9
10
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 10 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
11
12
13
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) 5:30 pm
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Mar 13 @ 5:30 pm – 8:00 pm
5:30pm Abhishekam 7:00pm Archana    
14
15
16
17
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 17 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
18
19
20
21
22
23
24
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 24 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
25
26
27
28
29
30
31
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 31 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
Mar
24
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 24 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
 • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Mar
31
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 31 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
 • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Apr
5
Wed
Navaavarana (Pournami) Puja @ SKCC
Apr 5 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 • Temple is open from 7pm to 8pm daily for darshan

[give_form id=”129″]

 

 

 

 

 

Apr
7
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Apr 7 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
 • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Apr
9
Sun
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Apr 9 @ 5:30 pm – 8:00 pm
 • 5:30pm Abhishekam
 • 7:00pm Archana

 

 

Apr
14
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Apr 14 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
 • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Apr
21
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Apr 21 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
 • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Apr
28
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Apr 28 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
 • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

May
4
Thu
Navaavarana (Pournami) Puja @ SKCC
May 4 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 • Temple is open from 7pm to 8pm daily for darshan

[give_form id=”129″]

 

 

 

 

 

May
5
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
May 5 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
 • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/