Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 7 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
8
9
10
11
12
13
14
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 14 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
15
16
Navaavarana (Pournami) Puja 7:00 pm
Navaavarana (Pournami) Puja @ SKCC
Jan 16 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Temple is open from 7pm to 8pm daily for darshan [give_form id=”129″]          
17
18
19
20
21
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 21 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
22
23
24
25
26
27
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) 7:00 pm
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Jan 27 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Temple is open from 7pm to 8pm for darshan    
28
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 28 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
29
30
31
Jan
21
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 21 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Jan
27
Thu
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Jan 27 @ 7:00 pm – 8:00 pm
  • Temple is open from 7pm to 8pm for darshan

 

 

Jan
28
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 28 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Feb
4
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Feb 4 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Feb
11
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Feb 11 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Feb
18
Fri
Navaavarana (Pournami) Puja @ SKCC
Feb 18 @ 7:00 pm – 8:00 pm
  • Temple is open from 7pm to 8pm daily for darshan

[give_form id=”129″]

 

 

 

 

 

Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Feb 18 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Feb
23
Wed
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Feb 23 @ 7:00 pm – 8:00 pm
  • Temple is open from 7pm to 8pm for darshan

 

 

Feb
25
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Feb 25 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Mar
4
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Mar 4 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/