Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 2 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
3
4
5
6
7
Navaavarana (Pournami) Puja 7:00 pm
Navaavarana (Pournami) Puja @ SKCC
Dec 7 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Temple is open from 7pm to 8pm daily for darshan [give_form id=”129″]          
8
9
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 9 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
10
11
12
13
14
15
16
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 16 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
17
19
20
21
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) 5:30 pm
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Dec 21 @ 5:30 pm – 8:00 pm
5:30pm Abhishekam 7:00pm Archana    
22
23
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 23 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
24
25
26
27
28
29
30
Sri Kamakshi Abhishekam 7:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 30 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/      
31
Dec
7
Wed
Navaavarana (Pournami) Puja @ SKCC
Dec 7 @ 7:00 pm – 8:00 pm
  • Temple is open from 7pm to 8pm daily for darshan

[give_form id=”129″]

 

 

 

 

 

Dec
9
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 9 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Dec
16
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 16 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Dec
18
Sun
Sri Sri Sri Maha Periyava Aaradhanai @ ICC Milpitas
Dec 18 @ 6:00 am – 4:00 pm
Dec
21
Wed
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Dec 21 @ 5:30 pm – 8:00 pm
  • 5:30pm Abhishekam
  • 7:00pm Archana

 

 

Dec
23
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 23 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Dec
30
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Dec 30 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Jan
6
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 6 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Jan
13
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 13 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/

 

 

 

Jan
20
Fri
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
Jan 20 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Sri Kamakshi Abhishekam @ SKCC
  • Temple is open fro 7pm to 8pm for darshan

https://www.srikamakshi.org/campaigns/general-donation/